نام و نام خانوادگی : محمد درویشی

متولد : 1362/01/21

وضعیت تاهل : متاهل

سابقه 4 سال همکاری با موسسات آموزشی معتبر کشور و چندین سایت معتبر کشور در زمینه کنکور به عنوان مشاور کنکور

سابقه ارائه چندین مقاله در کنفرانس های بین المللی و کشوری و مجله های علمی و پژوهشی و ...