سلاااااااام   ملکممممم😍😁


برنامه #روز_4
#روز_18_فروردین_97

⚡️درسها :
در کانال ما موجود استی نکته مهم : 😎

 چکینگ حتما حتما ارسال میشه (جهت اهرم فشار بر روی شمااااا  و همچنین دلگرمی مااااا)❤️😍

💥نکته :
✅ دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن ، برنامه روز اول رو شروع کنن ✌️☺️

💥💥کانال رسمی مسیر کنکور  

https://t.me/joinchat/AAAAAD9LEUF38r1a7HvHWA